Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 12k
Sreda, 7. oktober 2020 - Bruselj

17. Drugi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Govorila je Jytte Guteland (poročevalka), ki je v skladu s členom 59(4) Poslovnika zahtevala, da se vprašanje posreduje pristojnemu odboru zaradi medinstitucionalnih pogajanj oziroma, v primeru, da zakonodajni akt ne bi dobil večine glasov, v ponovno preučitev: Evropska podnebna pravila (A9-0162/2020).

O tej zahtevi se bo glasovalo po končnem glasovanju o predlogu Komisije.

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Evropska podnebna pravila ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171)
Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 112(2) in (3) ter členom 112(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za titanov dioksid (E 171) (D066794/04 - 2020/2795(RPS)) (B9-0308/2020) - odbor ENVI. Pristojni poslanci: Michèle Rivasi, Eric Andrieu, Eleonora Evi, Joëlle Mélin, Ljudmila Novak in Mick Wallace;

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za dojenčke in majhne otroke
Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 112(2) in (3) ter členom 112(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za dojenčke in majhne otroke (D067815/03 - 2020/2735(RPS)) (B9-0311/2020) - odbor ENVI. Pristojni poslanci: Jutta Paulus, Christel Schaldemose, Martin Hojsík, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Mick Wallace;

—   Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki
Poročilo o evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki [2019/2157(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - odbor TRAN;

—   Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - odbor TRAN;

—   Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji
Predlog resolucije B9-0309/2020;

—   Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov
Poročilo s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov [2020/2034(INL)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje
Poročilo o nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje [2020/2036(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

Glasovanje je odprto do 18.30.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v četrtek 8. oktobra 2020, ob 08.30.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov