Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 7 октомври 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Възобновяване на военните действия между Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в Нагорни Карабах (разискване)
 6.Първо гласуване
 7.Възобновяване на военните действия между Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в Нагорни Карабах (продължeние на разискването)
 8.Дипломатическа мисия на ЕС във Венесуела с оглед на евентуални избори (разискване)
 9.Положението в Иран (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Ролята на европейските надзорни органи при скандала с Уайъркард (разискване)
 14.Състав на политическите групи
 15.Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари - Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори (разискване)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Второ гласуване
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 21.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 22.Петиции
 23.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 24.Внасяне на документи
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Одобрение за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис
 Приложение 2 - Одобрение за назначаването на Марейд Макгинес за член на Европейската комисия
Протокол (182 kb) Присъствен списък (49 kb) Резултати от гласувания (430 kb) Резултати от поименно гласуване (9900 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (182 kb) Присъствен списък (49 kb) Резултати от гласувания (430 kb) Резултати от поименно гласуване (9900 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (93 kb) Резултати от поименно гласуване (197 kb)    
 
Протокол (330 kb) Присъствен списък (87 kb) Резултати от гласувания (283 kb) Резултати от поименно гласуване (1561 kb)    
Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност