Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 7. oktoober 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 4.Istungi jätkamine
 5.Armeenia ja Aserbaidžaani sõjategevuse taaspuhkemine seoses Mägi-Karabahhi konfliktiga (arutelu)
 6.Esimene hääletusvoor
 7.Armeenia ja Aserbaidžaani sõjategevuse taaspuhkemine seoses Mägi-Karabahhi konfliktiga (arutelu jätkamine)
 8.ELi diplomaatiline missioon Venezuelas seoses võimalike valimistega (arutelu)
 9.Olukord Iraanis (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 12.Istungi jätkamine
 13.Euroopa järelevalveasutuste roll Wirecardi skandaalis (arutelu)
 14.Fraktsioonide koosseis
 15.Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge – Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine (arutelu)
 16.Istungi jätkamine
 17.Teine hääletusvoor
 18.Selgitused hääletuse kohta
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 21.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 22.Petitsioonid
 23.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 24.Esitatud dokumendid
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa – Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise uute ülesannete heakskiitmine
 2. lisa – Mairead McGuinnessi Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine
Protokoll (159 kb)
16/11/2020 10:23
  Kohalolijate nimekiri (49 kb)
08/10/2020 16:54
  1 lisa (7 kb)
16/11/2020 10:23
  2 lisa (7 kb)
16/11/2020 10:23
 
Protokoll (83 kb)
16/11/2020 10:23
  Kohalolijate nimekiri (13 kb)
08/10/2020 16:54
  Hääletustulemused (87 kb)
16/11/2020 12:03
  Nimelise hääletuse tulemused (177 kb)
10/11/2020 11:55
 
Protokoll (297 kb)
16/11/2020 10:23
  Kohalolijate nimekiri (76 kb)
08/10/2020 16:54
  Hääletustulemused (246 kb)
16/11/2020 12:03
  Nimelise hääletuse tulemused (1547 kb)
10/11/2020 11:55
Viimane päevakajastamine: 16. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika