Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (fortsättning på debatten)
 8.EU:s diplomatiska representation i Venezuela med tanke på ett eventuellt val (debatt)
 9.Situationen i Iran (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.De europeiska tillsynsmyndigheternas roll i Wirecard-skandalen (debatt)
 14.De politiska gruppernas sammansättning
 15.Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader - Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta (debatt)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Andra omröstningsomgången
 18.Röstförklaringar
 19.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 21.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 22.Framställningar
 23.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 24.Inkomna dokument
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande, Valdis Dombrovskis
 Bilaga 2 - Godkännande av utnämningen av en kommissionsledamot - Mairead McGuinness
Protokoll (162 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (398 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9900 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (162 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (398 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9900 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (86 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (193 kb)    
 
Protokoll (302 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (243 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1542 kb)    
Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy