Index 
Jegyzőkönyv
XML 164kPDF 311kWORD 83k
2020. október 7., Szerda - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)
 4.Az ülés folytatása
 5.Az Örményország és Azerbajdzsán közötti, a hegyi-karabahi konfliktussal kapcsolatos összetűzések kiújulása (vita)
 6.Első szavazási kör
 7.Az Örményország és Azerbajdzsán közötti, a hegyi-karabahi konfliktussal kapcsolatos összetűzések kiújulása (a vita folytatása)
 8.Az EU diplomáciai képviselete Venezuelában, tekintettel a lehetséges választásokra (vita)
 9.Az iráni helyzet (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.A szavazás eredményének bejelentése
 12.Az ülés folytatása
 13.Az európai felügyeleti hatóságok szerepe a Wirecard-botrányban (vita)
 14.A képviselőcsoportok tagjai
 15.Digitális pénzügyi szolgáltatások: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén – A tőkepiaci unió további fejlesztése: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése (vita)
 16.Az ülés folytatása
 17.Második szavazási kör
 18.A szavazáshoz fűzött indokolások
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 21.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 22.Petíciók
 23.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 24.Dokumentumok benyújtása
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke új feladatköreinek jóváhagyása
 2. melléklet – Mairead McGuinness az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról tartott szavazás eredményét:

Európai klímarendelet ***I
Jelentés a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK első csomagja

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0253)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 12.)

Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége ***I
Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0254)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 13.)

Az európai erdészeti stratégia – a további lépések
Jelentés az európai erdészeti stratégiáról – a további lépések [2019/2157(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0257)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 16.)


3. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)

Az elnök bejelenti, hogy a 2020. október 5-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett (2020.10.5-i jegyzőkönyv, 8. pont ), intézményközi tárgyalások indítására vonatkozó határozatokkal kapcsolatban nem érkezett hozzá kérelem legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

Az eljárási szabályzat 71. cikkének (2) bekezdésében rögzített határidő lejártával a INTA, BUDG/ECON és EMPL bizottság megkezdhette a tárgyalásokat.

(Az ülést 09.10-kor felfüggesztik.)


4. Az ülés folytatása

Az ülés 09.16-kor folytatódik.

Az elnök közli, hogy az utazási korlátozások miatt ír nyelven a tolmácsolás csak részlegesen áll rendelkezésre, ezért 9 óra és 10.30 között ír nyelvről a többi nyelvre nem lesz tolmácsolás biztosítva.

Felszólal: Lefteris Christoforou.


5. Az Örményország és Azerbajdzsán közötti, a hegyi-karabahi konfliktussal kapcsolatos összetűzések kiújulása (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Örményország és Azerbajdzsán közötti, a hegyi-karabahi konfliktussal kapcsolatos összetűzések kiújulása (2020/2809(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Andrey Kovatchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Lars Patrick Berg, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Emmanuel Maurel, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Jordi Solé, Charlie Weimers, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Andrius Kubilius, Robert Hajšel, Nathalie Loiseau, Alessandro Panza, Reinhard Bütikofer, Assita Kanko, Martin Sonneborn, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Malik Azmani, Jordan Bardella, François Alfonsi, Angel Dzhambazki, Clara Ponsatí Obiols, Traian Băsescu, Nikos Androulakis, Klemen Grošelj, Marco Dreosto és Zdzisław Krasnodębski.

(A vita folytatása: 2020.10.7-i jegyzőkönyv, 7. pont )


6. Első szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbiról:

—   Az Európai Bizottság ügyvezető alelnökére, Valdis Dombrovskisra osztott új feladatkörök elfogadása;

—   Mairead McGuinness az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása.

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása
Jelentés a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról [2020/2072(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michal Šimečka (A9-0170/2020);

—   A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról – 2018. évi éves jelentés [2019/2197(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörgen Warborn (A9-0160/2020).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   Európai klímarendelet ***I
Jelentés a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

A szavazás vége:11.45.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 14.15.


7. Az Örményország és Azerbajdzsán közötti, a hegyi-karabahi konfliktussal kapcsolatos összetűzések kiújulása (a vita folytatása)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Örményország és Azerbajdzsán közötti, a hegyi-karabahi konfliktussal kapcsolatos összetűzések kiújulása (2020/2809(RSP))

(A vita kezdete: 2020.10.7-i jegyzőkönyv, 5. pont )

Felszólal Ioannis Lagos, Rasa Juknevičienė, Andreas Schieder, Bernard Guetta, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Evin Incir, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Demetris Papadakis, Paulo Rangel és Petar Vitanov.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Loucas Fourlas és Sylvie Guillaume.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Geoffroy Didier, Georgios Kyrtsos, Lefteris Christoforou, Anna-Michelle Asimakopoulou és Maria Spyraki.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.


8. Az EU diplomáciai képviselete Venezuelában, tekintettel a lehetséges választásokra (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU diplomáciai képviselete Venezuelában, tekintettel a lehetséges választásokra (2020/2810(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal Dolors Montserrat, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jordi Cañas, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch személyes észrevételt tesz az előző felszólalást követően, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Paolo Borchia, Jordi Solé, Carlo Fidanza, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Izaskun Bilbao Barandica, Esther de Lange, Sara Cerdas, Javier Nart, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White és Francisco José Millán Mon.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Jordi Cañas a vita lefolytatásáról.

A vitát berekesztik.


9. Az iráni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az iráni helyzet (2020/2811(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bart Groothuis, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Witold Jan Waszczykowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Jytte Guteland, Nicola Beer, Marco Campomenosi, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Mick Wallace, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Salima Yenbou, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Hannah Neumann, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Robert Hajšel, Domènec Ruiz Devesa, Michael Gahler és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 13.13-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 14.20-kor folytatódik.


11. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az Európai Bizottság ügyvezető alelnökére, Valdis Dombrovskisra osztott új feladatkörök elfogadása

JÓVÁHAGYÁS

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke)

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0249)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 8.)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.10.7-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

Mairead McGuinness az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása

JÓVÁHAGYÁS

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikke és VII. mellékletének 10. cikke))

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0250)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 9.)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.10.7-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott zárószavazás eredményét:

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása
Jelentés a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról [2020/2072(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0251)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 10.)

A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról – 2018. évi éves jelentés [2019/2197(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0252)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 11.)

Az elnök felolvassa az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról tartott szavazás eredményét:

Európai klímarendelet ***I
Jelentés a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK második csomagja

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0253)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. október 5-i, 6-i, 7-i és 8-i „A szavazások eredménye” melléklet következő pontjában található: 12.)

(Az ülést 14.25-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

12. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


13. Az európai felügyeleti hatóságok szerepe a Wirecard-botrányban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az európai felügyeleti hatóságok szerepe a Wirecard-botrányban (2020/2701(RSP))

Michael Roth (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság ügyvezető alelnöke) (a Bizottság ügyvezető alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, független, Evelyn Regner, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Henrike Hahn, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Eero Heinäluoma, Stéphanie Yon-Courtin, Dorien Rookmaker és Paul Tang.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Michael Roth.

A vitát berekesztik.


14. A képviselőcsoportok tagjai

Andrea Caroppo 2020. október 7-i hatállyal nem tagja többé az ID képviselőcsoportnak. A független képviselők között foglal helyet.


15. Digitális pénzügyi szolgáltatások: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén – A tőkepiaci unió további fejlesztése: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése (vita)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális pénzügyi szolgáltatásokról: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén [2020/2034(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Jelentés a tőkepiaci unió további fejlesztéséről: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése [2020/2036(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Ondřej Kovařík és Isabel Benjumea Benjumea előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság ügyvezető alelnöke).

Felszólal Stefan Berger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eero Heinäluoma, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stéphanie Yon-Courtin, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Kira Marie Peter-Hansen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eugen Jurzyca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, független, Markus Ferber, Jonás Fernández, Billy Kelleher, Thierry Mariani, Stasys Jakeliūnas, Elżbieta Kruk, Enikő Győri, Eva Kaili, Sven Giegold, Helmut Geuking, Georgios Kyrtsos, Pedro Marques, Othmar Karas, Evelyn Regner, Christophe Hansen, Paul Tang, Ivan Štefanec és Seán Kelly.

Felszólal Valdis Dombrovskis, Ondřej Kovařík és Isabel Benjumea Benjumea.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.10.7-i jegyzőkönyv, 17. pont (módosítások); 2020.10.8-i jegyzőkönyv, 12. pont (zárószavazás)

(Az ülést 16.58-kor felfüggesztik.)


16. Az ülés folytatása

Az ülés 17.15-kor folytatódik.


17. Második szavazási kör

Felszólal: Jytte Guteland (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából, vagy amennyiben a jogiaktus-tervezet nem kapja meg a leadott szavazatok többségét, ismételt vizsgálat céljából: Európai klímarendelet (A9-0162/2020).

Erről a kérelemről a bizottsági javaslatról tartott zárószavazást követően szavaznak.

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   Európai klímarendelet ***I
Jelentés a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége ***I
Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: A titán-dioxid (E 171) specifikációi
Állásfoglalási indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 112. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően nyújtottak be, az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a titán-dioxid (E 171) specifikációi tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D066794/04 - 2020/2795(RPS)) (B9-0308/2020) - ENVI bizottság. Illetékes képviselők: Michèle Rivasi, Eric Andrieu, Eleonora Evi, Joëlle Mélin, Ljudmila Novak és Mick Wallace;

—   Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Az egyes, csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben előforduló akrilamid felső határértékei
Állásfoglalási indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 112. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően nyújtottak be, az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes, csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben előforduló akrilamid felső határértékei tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D067815/03 - 2020/2735(RPS)) (B9-0311/2020) - ENVI bizottság. Illetékes képviselők: Jutta Paulus, Christel Schaldemose, Martin Hojsík, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Mick Wallace;

—   Az európai erdészeti stratégia – a további lépések
Jelentés az európai erdészeti stratégiáról – a további lépések [2019/2157(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   A Csatorna-alagúttal kapcsolatos vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok alkalmazása ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN bizottság;

—   Határozat Franciaországnak a Csatorna-alagúttal kapcsolatos nemzetközi megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN bizottság;

—   A jogállamiság és az alapvető jogok helyzete Bulgáriában
Állásfoglalási indítvány B9-0309/2020;

—   Digitális pénzügyi szolgáltatások: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális pénzügyi szolgáltatásokról: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén [2020/2034(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   A tőkepiaci unió további fejlesztése: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése
Jelentés a tőkepiaci unió további fejlesztéséről: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése [2020/2036(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

A szavazás vége: 18.30.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, 2020. október 8-án, csütörtökön 8.30-kor ismertetik.


18. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


19. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


20. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Eritrea, Dawitt Isaak ügye (2020/2813(RSP))

—   Malin Björk és Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eritrea, Dawitt Isaak ügye (B9-0312/2020);

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison és Harald Vilimsky, az ID képviselőcsoport nevében , Eritrea, Dawitt Isaak ügye (B9-0313/2020);

—   Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Katrin Langensiepen, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Bronis Ropė és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Eritrea, Dawitt Isaak ügye (B9-0314/2020);

—   Kati Piri és Evin Incir, az S&D képviselőcsoport nevében, Eritrea, Dawitt Isaak ügye (B9-0315/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca és Andrey Slabakov, az ECR képviselőcsoport nevében, Eritrea, Dawitt Isaak ügye (B9-0322/2020);

—   Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco Millan Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos és Antonio López-Istúriz White, a PPE képviselőcsoport nevében, Eritrea, Dawitt Isaak ügye (B9-0331/2020);

—   Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Eritrea, Dawitt Isaak ügye (B9-0332/2020).

II.   A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény (2020/2814(RSP))

—   Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény (B9-0317/2020);

—   Kati Piri és Alicia Homs Ginel, az S&D képviselőcsoport nevében, A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény (B9-0318/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans és Adrián Vázquez Lázara, a Renew képviselőcsoport nevében, A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény (B9-0319/2020);

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Stelios Kympouropoulos, a PPE képviselőcsoport nevében, A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény (B9-0320/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch és Andrey Slabakov, az ECR képviselőcsoport nevében, A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény (B9-0321/2020).

III.    A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete (2020/2815(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete (B9-0324/2020);

—   Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Jordi Solé, Monika Vana, Tineke Strik és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete (B9-0325/2020);

—   Kati Piri és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében, A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete (B9-0326/2020);

—   Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Groselj, Irina Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete (B9-0327/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wisniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomasevski, Elzbieta Kruk, Ruza Tomasic, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcinska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionova, Emmanouil Fragkos és Andrey Slabakov, az ECR képviselőcsoport nevében, A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete(B9-0329/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, David Lega, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Stelios Kympouropoulos, a PPE képviselőcsoport nevében, A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete (B9-0330/2020).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


21. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelésre vonatkozó kivételes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)02990 - 2020/2804(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. szeptember 24

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete I. részének az átállási és a nem ökológiai növényi szaporítóanyagok felhasználása tekintetében történő módosításáról (C(2020)06224 - 2020/2800(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. szeptember 16

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által az értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)06281 - 2020/2803(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. szeptember 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének Örményország és Vietnám tekintetében történő módosításáról (C(2020)06474 - 2020/2806(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. szeptember 25

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról (C(2020)06661 - 2020/2816(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. október 2

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 további hónappal, a Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE


22. Petíciók

A 0957-20–1030-20. számú petíciókat 2020. október 7-án/-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.


23. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a C6/2020. számú előirányzat-átcsoportosítást (I. szakasz – Európai Parlament).

A költségvetési rendelet 29. cikke (3) bekezdésének és 31. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2/2020. sz. előirányzat-átcsoportosítást (VIII. szakasz – európai ombudsman).


24. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a DEC 16/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0048/2020 - C9-0316/2020 - 2020/2204(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a DEC 17/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0049/2020 - C9-0317/2020 - 2020/2205(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 658.540/OJJE).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 18.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Rougé André

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.


1. melléklet – Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke új feladatköreinek jóváhagyása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


2. melléklet – Mairead McGuinness az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat