Kazalo 
Zapisnik
XML 157kPDF 297kWORD 83k
Sreda, 7. oktober 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu (razprava)
 6.Prvi čas glasovanja
 7.Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu (nadaljevanje razprave)
 8.Diplomatska misija EU v Venezueli glede na morebitne volitve (razprava)
 9.Razmere v Iranu (razprava)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Razglasitev izidov glasovanja
 12.Nadaljevanje seje
 13.Vloga evropskih nadzornih organov v škandalu Wirecard (razprava)
 14.Članstvo v političnih skupinah
 15.Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov - Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje (razprava)
 16.Nadaljevanje seje
 17.Drugi čas glasovanja
 18.Obrazložitve glasovanja
 19.Popravki in namere glasovanj
 20.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 21.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 22.Peticije
 23.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 24.Predložitev dokumentov
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu
 Priloga 2 - Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb:

Evropska podnebna pravila ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(potrebna navadna večina)

Prva serija PREDLOGOV SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0253)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 12)

Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0254)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 13)

Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki
Poročilo o evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki [2019/2157(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0257)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 16)


3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)

Predsednik je sporočil, da od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, ni prejel zahtev za začetek medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v ponedeljek, 5. oktobra 2020 (točka 8 zapisnika z dne 5.10.2020).

Odbori INTA, BUDG/ECON in EMPL so lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 71(2) Poslovnika.

(Seja je bila prekinjena ob 09.10.)


4. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 09.16.

Predsednik je sporočil, da glede na delno razpoložljivost tolmačev z Irske, zaradi potovalnih omejitev, med 9.00 in 10.30 ne bo zagotovljeno tolmačenje iz irščine in vanjo.

Govoril je Lefteris Christoforou.


5. Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu (2020/2809(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Urmas Paet v imenu skupine Renew, Jérôme Rivière v imenu skupine ID, Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis (samostojni poslanec), Željana Zovko, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Lars Patrick Berg, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Emmanuel Maurel, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Jordi Solé, Charlie Weimers, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Andrius Kubilius, Robert Hajšel, Nathalie Loiseau, Alessandro Panza, Reinhard Bütikofer, Assita Kanko, Martin Sonneborn, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Malik Azmani, Jordan Bardella, François Alfonsi, Angel Dzhambazki, Clara Ponsatí Obiols, Traian Băsescu, Nikos Androulakis, Klemen Grošelj, Marco Dreosto in Zdzisław Krasnodębski.

(Nadaljevanje razprave: točka 7 zapisnika z dne 7.10.2020)


6. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o:

—   Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu;

—   Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije.

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
Poročilo o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice [2020/2072(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michal Šimečka (A9-0170/2020);

—   Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018
Poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018 [2019/2197(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörgen Warborn (A9-0160/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Evropska podnebna pravila ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Glasovanje je odprto do 11.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 14.15.


7. Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu (nadaljevanje razprave)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu (2020/2809(RSP))

(Začetek razprave: točka 5 zapisnika z dne 7.10.2020)

Govorili so Ioannis Lagos, Rasa Juknevičienė, Andreas Schieder, Bernard Guetta, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Evin Incir, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Demetris Papadakis, Paulo Rangel in Petar Vitanov.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorila sta Loucas Fourlas in Sylvie Guillaume.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Geoffroy Didier, Georgios Kyrtsos, Lefteris Christoforou, Anna-Michelle Asimakopoulou in Maria Spyraki.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.


8. Diplomatska misija EU v Venezueli glede na morebitne volitve (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Diplomatska misija EU v Venezueli glede na morebitne volitve (2020/2810(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

Govorili so Dolors Montserrat v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Jordi Cañas v imenu skupine Renew, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, Hermann Tertsch, ki je podal osebno izjavo o predhodnem govoru, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Paolo Borchia, Jordi Solé, Carlo Fidanza, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Izaskun Bilbao Barandica, Esther de Lange, Sara Cerdas, Javier Nart, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White in Francisco José Millán Mon.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govoril je Jordi Cañas o poteku razprave.

Razprava se je zaključila.


9. Razmere v Iranu (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Razmere v Iranu (2020/2811(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Bart Groothuis v imenu skupine Renew, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Seán Kelly, Jytte Guteland, Nicola Beer, Marco Campomenosi, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Mick Wallace, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Salima Yenbou, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Hannah Neumann, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Robert Hajšel, Domènec Ruiz Devesa, Michael Gahler in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 13.13.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.20.


11. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu

ODOBRITEV

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika)

Odobreno (P9_TA(2020)0249)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 8)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 7.10.2020)

Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije

ODOBRITEV

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 10 priloge VII in člen 191 Poslovnika))

Odobreno (P9_TA(2020)0250)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 9)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 7.10.2020)

Predsednik je prebral izide končnega glasovanja o:

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
Poročilo o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice [2020/2072(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0251)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 10)

Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018
Poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018 [2019/2197(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0252)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 11)

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb:

Evropska podnebna pravila ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(potrebna navadna večina)

Drugi sklop PREDLOGOV SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0253)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 5., 6., 7. in 8. oktobra 2020, točka 12)

(Seja je bila prekinjena ob 14.25.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

12. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.


13. Vloga evropskih nadzornih organov v škandalu Wirecard (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Vloga evropskih nadzornih organov v škandalu Wirecard (2020/2701(RSP))

Michael Roth (predsedujoči Svetu) in Valdis Dombrovskis (izvršni podpredsednik Komisije) (izvršni podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Luis Garicano v imenu skupine Renew, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini (samostojni poslanec), Evelyn Regner, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Henrike Hahn, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Eero Heinäluoma, Stéphanie Yon-Courtin, Dorien Rookmaker in Paul Tang.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Michael Roth.

Razprava se je zaključila.


14. Članstvo v političnih skupinah

Andrea Caroppo ni več član skupine ID z začetkom veljavnosti 7. oktobra 2020. Pridružil se je samostojnim poslancem.


15. Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov - Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov [2020/2034(INL)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Poročilo o nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje [2020/2036(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Ondřej Kovařík in Isabel Benjumea Benjumea sta predstavila poročili.

PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

Govoril je Valdis Dombrovskis (izvršni podpredsednik Komisije).

Govorili so Stefan Berger v imenu skupine PPE, Eero Heinäluoma v imenu skupine S&D, Stéphanie Yon-Courtin v imenu skupine Renew, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Kira Marie Peter-Hansen v imenu skupine Verts/ALE, Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR, José Gusmão v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini (samostojni poslanec), Markus Ferber, Jonás Fernández, Billy Kelleher, Thierry Mariani, Stasys Jakeliūnas, Elżbieta Kruk, Enikő Győri, Eva Kaili, Sven Giegold, Helmut Geuking, Georgios Kyrtsos, Pedro Marques, Othmar Karas, Evelyn Regner, Christophe Hansen, Paul Tang, Ivan Štefanec in Seán Kelly.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Ondřej Kovařík in Isabel Benjumea Benjumea.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 17 zapisnika z dne 7.10.2020 (predlogi sprememb); točka 12 zapisnika z dne 8.10.2020 (končno glasovanje)

(Seja je bila prekinjena ob 16.58.)


16. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 17.15.


17. Drugi čas glasovanja

Govorila je Jytte Guteland (poročevalka), ki je v skladu s členom 59(4) Poslovnika zahtevala, da se vprašanje posreduje pristojnemu odboru zaradi medinstitucionalnih pogajanj oziroma, v primeru, da zakonodajni akt ne bi dobil večine glasov, v ponovno preučitev: Evropska podnebna pravila (A9-0162/2020).

O tej zahtevi se bo glasovalo po končnem glasovanju o predlogu Komisije.

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Evropska podnebna pravila ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171)
Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 112(2) in (3) ter členom 112(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za titanov dioksid (E 171) (D066794/04 - 2020/2795(RPS)) (B9-0308/2020) - odbor ENVI. Pristojni poslanci: Michèle Rivasi, Eric Andrieu, Eleonora Evi, Joëlle Mélin, Ljudmila Novak in Mick Wallace;

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za dojenčke in majhne otroke
Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 112(2) in (3) ter členom 112(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za dojenčke in majhne otroke (D067815/03 - 2020/2735(RPS)) (B9-0311/2020) - odbor ENVI. Pristojni poslanci: Jutta Paulus, Christel Schaldemose, Martin Hojsík, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Mick Wallace;

—   Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki
Poročilo o evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki [2019/2157(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - odbor TRAN;

—   Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - odbor TRAN;

—   Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji
Predlog resolucije B9-0309/2020;

—   Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov
Poročilo s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov [2020/2034(INL)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje
Poročilo o nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje [2020/2036(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

Glasovanje je odprto do 18.30.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v četrtek 8. oktobra 2020, ob 08.30.


18. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


19. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


20. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Eritreja in primer Dawita Isaaka (2020/2813(RSP))

—   Malin Björk in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL: Eritreja in primer Dawita Isaaka (B9-0312/2020);

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison in Harald Vilimsky v imenu skupine ID: Eritreja in primer Dawita Isaaka (B9-0313/2020);

—   Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Katrin Langensiepen, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Bronis Ropė in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo: Eritreja in primer Dawita Isaaka (B9-0314/2020);

—   Kati Piri in Evin Incir v imenu skupine S&D: Eritreja in primer Dawita Isaaka (B9-0315/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca in Andrey Slabakov v imenu skupine ECR: Eritreja in primer Dawita Isaaka (B9-0322/2020);

—   Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco Millan Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos in Antonio López-Istúriz White,v imenu skupine PPE: Eritreja in primer Dawita Isaaka (B9-0331/2020);

—   Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew: Eritreja in primer Dawita Isaaka (B9-0332/2020).

II.   Zakon o tujih agentih v Nikaragvi (2020/2814(RSP))

—   Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo o zakonu o tujih agentih v Nikaragvi (B9-0317/2020);

—   Kati Piri in Alicia Homs Ginel v imenu skupine S&D o zakonu o tujih agentih v Nikaragvi (B9-0318/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans in Adrián Vázquez Lázara v imenu skupine Renew o zakonu o tujih agentih v Nikaragvi (B9-0319/2020);

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Stelios Kympouropoulos v imenu skupine PPE o zakonu o tujih agentih v Nikaragvi (B9-0320/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch in Andrey Slabakov v imenu skupine ECR o zakonu o tujih agentih v Nikaragvi (B9-0321/2020).

III.   Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji (2020/2815(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji (B9-0324/2020);

—   Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Jordi Solé, Monika Vana, Tineke Strik in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, in Fabio Massimo Castaldo o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji (B9-0325/2020);

—   Kati Piri in Isabel Santos v imenu skupine S&D o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji (B9-0326/2020);

—   Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Groselj, Irina Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji (B9-0327/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wisniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomasevski, Elzbieta Kruk, Ruza Tomasic, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcinska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionova, Emmanouil Fragkos in Andrey Slabakov v imenu skupine ECR o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji (B9-0329/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, David Lega, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Stelios Kympouropoulos v imenu skupine PPE o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji (B9-0330/2020).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


21. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili pridelave za izjemne primere v ekološki pridelavi (C(2020)02990 - 2020/2804(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. septembra 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala (C(2020)06224 - 2020/2800(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. septembra 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem listinjenj (C(2020)06281 - 2020/2803(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. septembra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Armenijo in Vietnamom (C(2020)06474 - 2020/2806(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2020

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana direktiva Komisije o prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2020)06661 - 2020/2816(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 zaradi vključitve nekaterih predhodnih sestavin za prepovedane droge na seznam (C(2020)04691 – 2020/2728(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. julija 2020

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: LIBE


22. Peticije

Peticije št. 0957-20 do 1030-20 so bile dne 7. oktobra 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.


23. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev C6/2020 - oddelek I – Evropski parlament.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29(3) in (31) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev št. 2/2020 - oddelek VIII – Varuh človekovih pravic.


24. Predložitev dokumentov

Predložena sta bila naslednja dokumenta:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0048/2020 - C9-0316/2020 - 2020/2204(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0049/2020 - C9-0317/2020 - 2020/2205(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 658.540/OJJE).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 18.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Rougé André

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


Priloga 1 - Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Priloga 2 - Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov