Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0154/2020

Разисквания :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Гласувания :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0257

Протокол
XML 21k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване:

Европейски законодателен акт за климата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0253)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 12)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (523 за, 151 против, 21 въздържали се)

Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0254)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 13)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Спецификации на титанов диоксид (E 171)
Предложение за резолюция B9-0308/2020

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0255)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 14)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Максимално допустими количества акриламид в някои храни за кърмачета и малки деца
Предложение за резолюция B9-0311/2020

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0256)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 15)

Европейската стратегия за горите - перспективи
Доклад относно Европейската стратегия за горите - перспективи [2019/2157(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0257)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 16).

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията на:

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0261)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 20)

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под Ламанша ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0262)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 21)

Принципите на правовата държава и основните права в България
Предложение за резолюция B9-0309/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0264)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 23)

Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари
Доклад с препоръки до Комисията относно цифровите финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари [2020/2034(INL)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0265)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 24)

Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори
Доклад относно допълнителното развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори [2020/2036(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0266)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 25).

Dubravka Šuica (заместник-председател на Комисията) направи три изявления относно резултатите от гласуването.

(Заседанието беше прекъснато в 8.39 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност