Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2157(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0154/2020

Rozpravy :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Hlasování :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0257

Zápis
XML 17k
Čtvrtek, 8. října 2020 - Brusel

2. Oznámení výsledků hlasování
Doslovné záznamy

Předsedající oznámila výsledky konečných hlasování:

Evropský právní rámec pro klima ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněním znění (P9_TA(2020)0253)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 12)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (523 pro, 151 proti, 21 se zdrželo)

Rovnocennost přehlídek porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0254)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 13)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Specifikace oxidu titaničitého (E 171)
Návrh usnesení B9-0308/2020

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0255)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 14)

Maximální limity akrylamidu v některých potravinách pro kojence a malé děti
Návrh usnesení B9-0311/2020

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0256)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 15)

Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup
Zpráva o evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu [2019/2157(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0257)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 16)

Předsedající oznámila výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích:

Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0261)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 20)

Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se tunelu pod Lamanšským průlivem ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0262)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 21)

Právní stát a základní práva v Bulharsku
Návrh usnesení B9-0309/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0264)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 23)

Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
Zpráva obsahující doporučení Komisi o digitálním financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů [2020/2034(INL)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0265)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 24)

Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů
Zpráva o dalším rozvoji unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů [2020/2036(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0266)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 5., 6., 7. a 8. října 2020, bod 25)

Dubravka Šuica (místopředsedkyně Komise) učinila tři prohlášení k výsledkům hlasování.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 8:39.)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí