Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2157(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0154/2020

Forhandlinger :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Afstemninger :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0257

Protokol
XML 17k
Torsdag den 8. oktober 2020 - Bruxelles

2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden bekendtgjorde resultaterne af de endelige afstemninger om:

Den europæiske klimalov ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0253)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 12)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Godkendt ved AN (523 for, 151 imod, 21 hverken/eller)

Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0254)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 13)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for titandioxid (E 171)
Forslag til beslutning B9-0308/2020

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0255)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 14)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for acrylamid i visse fødevarer til spædbørn og småbørn
Forslag til beslutning B9-0311/2020

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0256)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 15)

Den europæiske skovstrategi - vejen frem
Betænkning om den europæiske skovstrategi - vejen frem [2019/2157(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0257)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 16).

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til:

Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0261)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 20)

Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0262)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 21)

Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien
Forslag til beslutning B9-0309/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0264)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 23)

Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder [2020/2034(INL)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0265)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 24)

Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse
Betænkning om den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse [2020/2036(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0266)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 5., 6., 7. og 8. oktober 2020, punkt 25).

Dubravka Šuica (næstformand for Kommissionen) afgav tre erklæringer om afstemningsresultaterne.

(Mødet afbrudt kl. 08.39.)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik