Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2157(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0154/2020

Arutelud :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Hääletused :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0257

Protokoll
XML 17k
Neljapäev, 8. oktoober 2020 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
CRE

Juhataja luges ette järgmiste lõpphääletusele pandud dokumentide hääletustulemused.

Euroopa kliimaseadus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0253)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud nimelisel hääletusel (523 poolt, 151 vastu, 21 erapooletud)

Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0254)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: titaandioksiidi (E 171) spetsifikatsioonid
Resolutsiooni ettepanek B9-0308/2020

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0255)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

Kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: akrüülamiidi piirnormid teatavates imikute ja väikelaste toitudes
Resolutsiooni ettepanek B9-0311/2020

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0256)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud
Raport Euroopa metsastrateegia ja edasiste sammude kohta [2019/2157(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0257)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 16).

Juhataja luges ette järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekute hääletustulemused.

Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0261)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

Otsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0262)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias
Resolutsiooni ettepanek B9-0309/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0264)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
Raport soovitustega komisjonile digitaalse rahanduse kohta: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge [2020/2034(INL)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0265)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine
Raport kapitaliturgude liidu edasise arengu ning kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamise kohta, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamise kohta [2020/2036(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0266)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 25).

Dubravka Šuica (komisjoni asepresident) tegi hääletustulemuste kohta kolm avaldust.

(Istung katkestati kell 8.39.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika