Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2157(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0154/2020

Debatten :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Stemmingen :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0257

Notulen
XML 17k
Donderdag 8 oktober 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Europese klimaatwet ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0253)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 12)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij HS (523 voor, 151 tegen, 21 onthoudingen)

Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0254)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 13)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Specificaties van titaandioxide (E 171)
Ontwerpresolutie B9-0308/2020

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0255)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 14)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen voor zuigelingen en peuters
Ontwerpresolutie B9-0311/2020

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0256)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 15)

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
Verslag over de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit [2019/2157(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0257)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 16).

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0261)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 20)

Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0262)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 21)

De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije
Ontwerpresolutie B9-0309/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0264)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 23)

Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten [2020/2034(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0265)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 24)

Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen
Verslag over de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen [2020/2036(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0266)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 25).

Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie) legt drie verklaringen af over de uitslag van de stemming.

(De vergadering wordt om 8.39 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid