Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2157(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0154/2020

Debaty :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Głosowanie :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0257

Protokół
XML 17k
Czwartek, 8 października 2020 r. - Bruksela

2. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Europejskie prawo o klimacie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0253)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 12)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w głosowaniu imiennym (523 za, 151 przeciw, 21 wstrzymało się)

Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie [COM(2020)0137 - C9-0100/2020- 2020/0053(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0254)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 13)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): specyfikacje dla ditlenku tytanu (E 171)
Projekt rezolucji B9-0308/2020

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0255)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 14)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci
Projekt rezolucji B9-0311/2020

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0256)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 15)

Europejska strategia leśna – dalsze działania
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii leśnej – Dalsze działania [2019/2157(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0257)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 16).

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0261)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 20)

Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0262)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 21)

Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
Projekt rezolucji B9-0309/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0264)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 23)

Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych [2020/2034(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0265)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 24)

Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych
Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych [2020/2036(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0266)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 25).

Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji) wydała trzy oświadczenia w sprawie wyników głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 8.39.)

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności