Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2157(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0154/2020

Rozpravy :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Hlasovanie :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0257

Zápisnica
XML 17k
Štvrtok, 8. októbra 2020 - Brusel

2. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predsedajúca oznámila výsledky konečných hlasovaní:

Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0253)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 12)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené v hlasovaní podľa mien (523 za, 151 proti, 21 sa zdržali)

Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0254)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 13)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Špecifikácie oxidu titaničitého (E 171)
Návrh uznesenia B9-0308/2020

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0255)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 14)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti
Návrh uznesenia B9-0311/2020

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0256)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 15)

Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
Správa o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup [2019/2157(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0257)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 16).

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] – výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0261)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 20)

Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] – výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0262)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 21)

Právny štát a základné práva v Bulharsku
Návrh uznesenia B9-0309/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0264)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 23)

Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov [2020/2034(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0265)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 24)

Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
Správa o ďalšom rozvoji únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov [2020/2036(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0266)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 25).

Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s tromi vyhláseniami k výsledkom hlasovania.

(Rokovanie bolo prerušené o 08.39 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia