Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2157(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0154/2020

Debatter :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Omröstningar :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0257

Protokoll
XML 17k
Torsdagen den 8 oktober 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat
CRE

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om

Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0253)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 12)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (523 röster för, 151 röster emot, 21 nedlagda röster)

Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0254)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 13)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: specifikationer för titandioxid (E 171)
Resolutionsförslag B9-0308/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0255)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 14)

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för spädbarn och småbarn
Resolutionsförslag B9-0311/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0256)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 15)

Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt
Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt [2019/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0257)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 16).

Talmannen läste upp resultaten av omröstningarna om ändringsförslagen till

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0261)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 20)

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0262)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 21)

Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Resolutionsförslag B9-0309/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0264)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 23)

Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader [2020/2034(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0265)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 24)

Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta [2020/2036(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0266)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 25).

Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen) gjorde tre uttalanden om omröstningsresultaten.

(Sammanträdet avbröts kl. 08.39.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy