Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел

4. Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN" (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN" (2020/2812(RSP))

Dubravka Šuica (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Eero Heinäluoma, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen и Pedro Marques.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 8.10.2020 г.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност