Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел

6. Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN" (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN" (2020/2812(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 8.10.2020 г.)

Изказаха се Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti и Henrike Hahn.

Изказа се Dubravka Šuica (заместник-председател на Комисията).

Изказа се Sven Giegold.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност