Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

6. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνέχεια των αποκαλύψεων που σχετίζονται με τους φακέλους FinCEN (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνέχεια των αποκαλύψεων που σχετίζονται με τους φακέλους FinCEN (2020/2812(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020)

Παρεμβαίνουν οι Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti και Henrike Hahn.

Παρεμβαίνει η Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Sven Giegold.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου