Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Neljapäev, 8. oktoober 2020 - Brüssel

7. COVID-19 puhangu mõju pikaajalise hoolduse asutustele (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: COVID-19 puhangu mõju pikaajalise hoolduse asutustele (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võttis Cindy Franssen fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võtsid Pierfrancesco Majorino fraktsiooni S&D nimel, Dragoș Pîslaru fraktsiooni Renew nimel, Guido Reil fraktsiooni ID nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Antoni Comín i Oliveres (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo ja Antonius Manders.

Sõna võttis Dubravka Šuica.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 25. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika