Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Štvrtok, 8. októbra 2020 - Brusel

7. Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Cindy Franssen v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pierfrancesco Majorino v mene skupiny S&D, Dragoş Pîslaru v mene skupiny Renew, Guido Reil v mene skupiny ID, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo a Antonius Manders.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia