Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 17k
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2020)


8.1. Ερυθραία, η υπόθεση του Dawit Isaak

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 και B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Παρεμβαίνει η Marisa Matias με θέμα την οργάνωση της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Οι Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari και Karin Karlsbro παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 και B9-0332/2020.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Abir Al-Sahlani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Jytte Guteland.

Η Michèle Rivasi παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B9-0314/2020.

Παρεμβαίνει η Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020 (τροπολογίεςσημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


8.2. Ο νόμος περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 και B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Οι Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil και Hermann Tertsch παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Isabel Benjumea Benjumea, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Javi López.

Παρεμβαίνει η Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020 (τροπολογίεςσημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


8.3. Η κατάσταση των Αιθιόπων μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 και B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Οι Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet και Isabel Wiseler-Lima παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 και B9-0330/2020.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνει η Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020 (τροπολογίεςσημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.29.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου