Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 14k
Neljapäev, 8. oktoober 2020 - Brüssel

8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 7.10.2020 protokollipunkt 20.)


8.1. Eritrea, Dawit Isaaki juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 ja B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Arutelu läbiviimise teemal võttis sõna Marisa Matias (juhataja vastas talle).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari ja Karin Karlsbro tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 ja B9-0332/2020.

Sõna võtsid Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Sõna võtsid Abir Al-Sahlani fraktsiooni Renew nimel, Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patryk Jaki fraktsiooni ECR nimel ja Jytte Guteland.

Michèle Rivasi tutvustas resolutsiooni ettepanekut B9-0314/2020.

Sõna võttis Dubravka Šuica (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2020 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud); 8.10.2020 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).


8.2. Välisagentide seadus Nicaraguas

Resolutsiooni ettepanekud B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 ja B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil ja Hermann Tertsch tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Isabel Benjumea Benjumea fraktsiooni PPE nimel, Maria-Manuel Leitão-Marques fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni Renew nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel ja Javi López.

Sõna võttis Dubravka Šuica (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2020 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud); 8.10.2020 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).


8.3. Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes

Resolutsiooni ettepanekud B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 ja B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet ja Isabel Wiseler-Lima tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 ja B9-0330/2020.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Samira Rafaela fraktsiooni Renew nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel ja Marc Tarabella.

Sõna võttis Dubravka Šuica (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2020 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud); 8.10.2020 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 12.29.)

Viimane päevakajastamine: 16. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika