Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 16k
Torstai 8. lokakuuta 2020 - Bryssel

8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 7.10.2020, kohta 20.)


8.1. Eritrea ja Dawit Isaakin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 ja B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Marisa Matias käytti puheenvuoron keskustelun järjestämisestä (puhemies selvensi asiaa).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari ja Karin Karlsbro esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 ja B9-0332/2020.

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Abir Al-Sahlani Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patryk Jaki ECR-ryhmän puolesta ja Jytte Guteland.

Michèle Rivasi esitteli päätöslauselmaesityksen B9-0314/2020.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 10 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).


8.2. Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 ja B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil ja Hermann Tertsch esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Isabel Benjumea Benjumea PPE-ryhmän puolesta, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica Renew-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta ja Javi López.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 10 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).


8.3. Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 ja B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet ja Isabel Wiseler-Lima esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 ja B9-0330/2020.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela Renew-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta ja Marc Tarabella.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 10 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.29.)

Päivitetty viimeksi: 25. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö