Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 15k
Donderdag 8 oktober 2020 - Brussel

8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 20 van de notulen van 7.10.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Eritrea, de zaak Dawit Isaak

Ontwerpresoluties B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 en B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias over de organisatie van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari en Karin Karlsbro lichten de ontwerpresoluties B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 en B9-0332/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, en Maria Arena, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Abir Al-Sahlani, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, en Jytte Guteland.

Michèle Rivasi licht de ontwerpresolutie B9-0314/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 8.10.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 8.10.2020 (eindstemming).


8.2. De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua

Ontwerpresoluties B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 en B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil en Hermann Tertsch lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Isabel Benjumea Benjumea, namens de PPE-Fractie, Maria-Manuel Leitão-Marques, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de Renew-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 8.10.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 8.10.2020 (eindstemming).


8.3. De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië

Ontwerpresoluties B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 en B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Umas Paet en Isabel Wiseler-Lima lichten de ontwerpresoluties B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 en B9-0330/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, namens de Renew-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, en Marc Tarabella.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 8.10.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 8.10.2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.29 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 25 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid