Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 15k
Czwartek, 8 października 2020 r. - Bruksela

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 20 protokołu z dnia 7.10.2020)


8.1. Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

Projekty rezolucji B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 i B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Głos zabrała Marisa Matias w sprawie organizacji debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari i Karin Karlsbro przedstawili projekty rezolucji B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 i B9-0332/2020.

Głos zabrali Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, i Maria Arena w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Abir Al-Sahlani w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Patryk Jaki w imieniu grupy ECR i Jytte Guteland.

Michèle Rivasi przedstawiła projekt rezolucji B9-0314/2020.

Głos zabrała Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 8.10.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe).


8.2. Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

Projekty rezolucji B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 i B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil i Hermann Tertsch przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Isabel Benjumea Benjumea w imieniu grupy PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy Renew, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, i Javi López.

Głos zabrała Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 8.10.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe).


8.3. Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 i B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet i Isabel Wiseler-Lima przedstawili projekty rezolucji B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 i B9-0330/2020.

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela w imieniu grupy Renew, Dominique Bilde w imieniu grupy ID i Marc Tarabella.

Głos zabrała Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 8.10.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.29.)

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności