Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 15k
Štvrtok, 8. októbra 2020 - Brusel

8. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 20 zápisnice zo dňa 7.10.2020 .)


8.1. Eritrea, prípad Dawitta Isaaka

Návrhy uznesenia B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 a B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

V rozprave vystúpil Marisa Matias k organizácii rozpravy (predseda poskytol spresnenia).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari a Karin Karlsbro uviedli návrhy uznesenia B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 a B9-0332/2020.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE a Maria Arena v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Abir Al-Sahlani v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Patryk Jaki v mene skupiny ECR a Jytte Guteland.

Michèle Rivasi uviedla návrh uznesenia B9-0314/2020.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (záverečné hlasovanie).


8.2. Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague

Návrhy uznesenia B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 a B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil a Hermann Tertsch uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Isabel Benjumea Benjumea v mene skupiny PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR a Javi López.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (záverečné hlasovanie).


8.3. Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 a B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet a Isabel Wiseler-Lima uviedli návrhy uznesenia B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 a B9-0330/2020.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID a Marc Tarabella.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.29 h.)

Posledná úprava: 25. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia