Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 15k
Torsdagen den 8 oktober 2020 - Bryssel

8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 20 i protokollet av den 7.10.2020.)


8.1. Eritrea, fallet Dawit Isaak

Resolutionsförslag B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 och B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Talare: Marisa Matias om debattens upplägg (talmannen gjorde förtydliganden).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari och Karin Karlsbro redogjorde för resolutionsförslagen B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 och B9-0332/2020.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, och Maria Arena för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Abir Al-Sahlani för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, och Jytte Guteland.

Michèle Rivasi redogjorde för resolutinonsförslaget B9-0314/2020.

Talare: Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 8.10.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 8.10.2020 (slutomröstning).


8.2. Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua

Resolutionsförslag B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 och B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil och Hermann Tertsch redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Isabel Benjumea Benjumea för PPE-gruppen, Maria-Manuel Leitão-Marques för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, och Javi López.

Talare: Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 8.10.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 8.10.2020 (slutomröstning)


8.3. Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien

Resolutionsförslag B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 och B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet och Isabel Wiseler-Lima redogjorde för resolutionsförslagen B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 och B9-0330/2020.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, och Marc Tarabella.

Talare: Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 8.10.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 8.10.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.29.)

Senaste uppdatering: 25 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy