Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0155/2020

Συζήτηση :

PV 07/10/2020 - 15
CRE 07/10/2020 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0266

Συνοπτικά πρακτικά
XML 19k
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

14. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των τελικών αποτελεσμάτων επί των εξής:

Ερυθραία, η υπόθεση του Dawit Isaak
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0312/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0258)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 17)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0313/2020 καταπίπτει.)

Ο νόμος περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0317/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0259)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 18)

Η κατάσταση των Αιθιόπων μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0325/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0260)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 19)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0324/2020, B9-03292020 και B9-0330/2020 καταπίπτουν.)

Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0261)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 20)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0262)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 21)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Βιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - επιτροπή AGRI

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0263)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 22)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0264)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 23)

Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών [2020/2034(INL)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0265)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 24)

Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
Έκθεση σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών [2020/2036(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0266)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 25)

Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0310/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0267)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 26)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου