Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2036(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0155/2020

Debatter :

PV 07/10/2020 - 15
CRE 07/10/2020 - 15

Omröstningar :

PV 08/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2020)0266

Protokoll
XML 16k
Torsdagen den 8 oktober 2020 - Bryssel

14. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om

Eritrea, fallet Dawit Isaak
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0312/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0258)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 17)

(Resolutionsförslag B9-0313/2020 bortföll.)

Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0317/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0259)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 18)

Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0325/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0260)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 19)

(Resolutionsförslagen B9-0324/2020, B9-03292020 och B9-0330/2020 bortföll.)

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0261)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 20)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0262)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 21)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0263)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 22)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Resolutionsförslag B9-0309/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0264)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 23)

Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader [2020/2034(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0265)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 24)

Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta [2020/2036(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0266)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 25)

En förstärkt ungdomsgaranti
Resolutionsförslag B9-0310/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0267)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 26)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy