Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 8 oktober 2020 - Bryssel

15. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy