Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN" (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN" (продължeние на разискването)
 7.Въздействието на пандемията от Covid-19 върху заведенията за дългосрочни грижи (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Еритрея, случаят на Давит Исак
  
8.2.Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа
  
8.3.Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обявяване на резултатите от гласуването
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Второ гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Обявяване на резултатите от гласуването
 15.Обяснения на вот
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 18.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 19.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 20.Внасяне на документи
 21.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 22.График на следващите заседания
 23.Закриване на заседанието
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (178 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от гласувания (430 kb) Резултати от поименно гласуване (5021 kb) 
 
Протокол (178 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от гласувания (430 kb) Резултати от поименно гласуване (5021 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (93 kb) Резултати от поименно гласуване (103 kb) 
 
Протокол (289 kb) Присъствен списък (87 kb) Резултати от гласувания (283 kb) Резултати от поименно гласуване (838 kb) 
Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност