Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 8. oktoober 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Istungi jätkamine
 4.Rahapesuvastane võitlus pärast FinCENi dokumente (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Rahapesuvastane võitlus pärast FinCENi dokumente (arutelu jätkamine)
 7.COVID-19 puhangu mõju pikaajalise hoolduse asutustele (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Eritrea, Dawit Isaaki juhtum
  8.2.Välisagentide seadus Nicaraguas
  8.3.Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 11.Istungi jätkamine
 12.Teine hääletusvoor
 13.Istungi jätkamine
 14.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 15.Selgitused hääletuse kohta
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 18.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 19.Otsused algatusraportite koostamiseks
 20.Esitatud dokumendid
 21.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 22.Järgmiste istungite ajakava
 23.Istungi lõpp
 24.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (156 kb) Kohalolijate nimekiri (46 kb) Hääletustulemused (395 kb) Nimelise hääletuse tulemused (5021 kb) 
 
Protokoll (156 kb) Kohalolijate nimekiri (46 kb) Hääletustulemused (395 kb) Nimelise hääletuse tulemused (5021 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletustulemused (87 kb) Nimelise hääletuse tulemused (100 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Kohalolijate nimekiri (76 kb) Hääletustulemused (246 kb) Nimelise hääletuse tulemused (825 kb) 
Viimane päevakajastamine: 25. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika