Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 158kPDF 259kWORD 76k
Torstai 8. lokakuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Rahanpesun torjunta FinCEN-asiakirjojen jälkeen (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Rahanpesun torjunta FinCEN-asiakirjojen jälkeen (jatkoa keskustelulle)
 7.Covid-19-pandemian vaikutukset pitkäaikaishoitolaitoksiin (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Eritrea ja Dawit Isaakin tapaus
  8.2.Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa
  8.3.Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestystulosten ilmoittaminen
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Toiset äänestykset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Äänestystulosten ilmoittaminen
 15.Äänestysselitykset
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 18.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 19.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 22.Seuraavien istuntojen aikataulu
 23.Istunnon päättäminen
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen lopullisten äänestysten tulokset:

Eurooppalainen ilmastolaki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0253)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 12)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (523 puolesta, 151 vastaan, 21 tyhjää)

Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0254)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 13)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Titaanidioksidin (E 171) eritelmät
Päätöslauselmaesitys B9-0308/2020

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0255)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 14)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Akryyliamidin enimmäismäärät tietyissä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa
Päätöslauselmaesitys B9-0311/2020

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0256)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 15)

Eurooppalainen metsästrategia - tie eteenpäin
Mietintö eurooppalaisesta metsästrategiasta - tie eteenpäin [2019/2157(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0257)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 16).

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen soveltaminen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0261)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 20)

Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0262)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 21)

Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa
Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0264)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 23)

Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
Mietintö suosituksista komissiolle rahoitusalan digitalisaatioprosessista: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet [2020/2034(INL)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0265)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 24)

Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen
Mietintö pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkamisesta: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen [2020/2036(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0266)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 25).

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) antoi kolme julkilausumaa äänestystuloksista.

(Istunto keskeytettiin klo 8.39.)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 8.45.


4. Rahanpesun torjunta FinCEN-asiakirjojen jälkeen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Rahanpesun torjunta FinCEN-asiakirjojen jälkeen (2020/2812(RSP))

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Eero Heinäluoma S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jorge Buxadé Villalba ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen ja Pedro Marques.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 6)


5. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Eritrea ja Dawit Isaakin tapaus
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0312/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020 ja B9-0332/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Evin Incir S&D-ryhmän puolesta, Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Fabio Massimo Castaldo Eritreasta ja Dawit Isaakin tapauksesta (2020/2813(RSP)) (RC-B9-0312/2020)

—   Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 ja B9-0321/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Stelios Kympouropoulos PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Alicia Homs Ginel S&D-ryhmän puolesta, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska ja Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo ulkomaisia agentteja koskevasta laista Nicaraguassa (2020/2814(RSP)) (RC-B9-0317/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin:

—   Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
Päätöslauselmaesitys B9-0324/2020 GUE/NGL-ryhmältä

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0325/2020, B9-0326/2020 ja B9-0327/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Kati Piri ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo etiopialaisten maahantulijoiden tilanteesta säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa (2020/2815(RSP)) (RC-B9-0325/2020).

—   Nuorisotakuun vahvistaminen
Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020

Äänestykset olivat avoinna klo 10.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 12.30.


6. Rahanpesun torjunta FinCEN-asiakirjojen jälkeen (jatkoa keskustelulle)

Komission julkilausuma: Rahanpesun torjunta FinCEN-asiakirjojen jälkeen (2020/2812(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 4)

Puheenvuorot: Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti ja Henrike Hahn.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Sven Giegold käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Covid-19-pandemian vaikutukset pitkäaikaishoitolaitoksiin (keskustelu)

Komission julkilausuma: Covid-19-pandemian vaikutukset pitkäaikaishoitolaitoksiin (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Cindy Franssen PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Pierfrancesco Majorino S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Pîslaru Renew-ryhmän puolesta, Guido Reil ID-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo ja Antonius Manders.

Dubravka Šuica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 7.10.2020, kohta 20.)


8.1. Eritrea ja Dawit Isaakin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 ja B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Marisa Matias käytti puheenvuoron keskustelun järjestämisestä (puhemies selvensi asiaa).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari ja Karin Karlsbro esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 ja B9-0332/2020.

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Abir Al-Sahlani Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patryk Jaki ECR-ryhmän puolesta ja Jytte Guteland.

Michèle Rivasi esitteli päätöslauselmaesityksen B9-0314/2020.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 10 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).


8.2. Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 ja B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil ja Hermann Tertsch esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Isabel Benjumea Benjumea PPE-ryhmän puolesta, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica Renew-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta ja Javi López.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 10 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).


8.3. Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 ja B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet ja Isabel Wiseler-Lima esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 ja B9-0330/2020.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela Renew-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta ja Marc Tarabella.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 10 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.29.)


9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.30.


10. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Eritrea ja Dawit Isaakin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0312/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0258)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 17)

Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0317/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0259)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 18)

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
Päätöslauselmaesitys B9-0324/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 19)

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0325/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0260)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 19)

Nuorisotakuun vahvistaminen
Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0267)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 26)

(Istunto keskeytettiin klo 12.35.)


11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.00.


12. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Eritrea ja Dawit Isaakin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0312/2020

—   Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0317/2020

—   Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0325/2020

—   Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen soveltaminen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-valiokunta

—    Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-valiokunta

—   Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-valiokunta

—   Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa
Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020

—   Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
Mietintö suosituksista komissiolle rahoitusalan digitalisaatioprosessista: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet [2020/2034(INL)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

—   Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen
Mietintö pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkamisesta: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen [2020/2036(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

—   Nuorisotakuun vahvistaminen
Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 16.30.

(Istunto keskeytettiin klo 13.01.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.33.


14. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen lopullisten äänestysten tulokset:

Eritrea ja Dawit Isaakin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0312/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0258)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 17)

(Päätöslauselmaesitys B9-0313/2020 raukesi.)

Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0317/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0259)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 18)

Etiopialaisten maahantulijoiden tilanne säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0325/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0260)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 19)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0324/2020, B9-03292020 ja B9-0330/2020 raukesivat.)

Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen soveltaminen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0261)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 20)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0262)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 21)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0263)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 22)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa
Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0264)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 23)

Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
Mietintö suosituksista komissiolle rahoitusalan digitalisaatioprosessista: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet [2020/2034(INL)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0265)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 24)

Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen
Mietintö pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkamisesta: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen [2020/2036(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0266)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 25)

Nuorisotakuun vahvistaminen
Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0267)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 5., 6., 7. ja 8. lokakuuta 2020, kohta 26)


15. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


16. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


17. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

- Parlamentin aloiteoikeus (2020/2132(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE

- Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, ECON
lausuntoa varten: CONT, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO, TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), REGI, AFCO, FEMM


18. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 1. lokakuuta 2020)

AFCO-valiokunta

- Täytäntöönpanoa koskeva mietintö sopimuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta EU:sta (2020/2202(INI))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), INTA (työjärjestyksen 57 artikla), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla), PETI)

- Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon (2020/2201(INI))
(lausuntoa varten: CULT, LIBE, PETI (työjärjestyksen 57 artikla))


19. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 1. lokakuuta 2020)

AFCO-valiokunta

- Täytäntöönpanoa koskeva mietintö sopimuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta EU:sta (2020/2202(INI))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), INTA (työjärjestyksen 57 artikla), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla), PETI)

- Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon (2020/2201(INI))
(lausuntoa varten: CULT, LIBE, PETI (työjärjestyksen 57 artikla))


20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

- Gerolf Annemans, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos, Tom Vandendriessche ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys kansanperinteeseen kuuluvan Zwarte Piet -hahmon kieltämisestä yrityksissä (B9-0241/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Annika Bruna ja Jean-Paul Garraud. Päätöslauselmaesitys uskonnollista avioliittoa varten Euroopan unionissa annettavista neitsyystodistuksista (B9-0255/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM
lausuntoa varten: LIBE

- Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Laura Huhtasaari, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen ja Bernhard Zimniok. Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta myöntää Nobelin rauhanpalkinto Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille (B9-0256/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Gianantonio Da Re. Päätöslauselmaesitys toimenpiteiden toteuttamisesta lasten tietojen suojelemiseksi sosiaalisessa mediassa ja digitaaliseen kansalaiskasvatukseen tehtävien investointien tukemiseksi (B9-0305/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: CULT

- Catherine Griset. Päätöslauselmaesitys museoiden Euroopasta (B9-0306/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT


21. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja sekä 5. lokakuuta 2020, 6. lokakuuta 2020 ja 7. lokakuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


22. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 19. lokakuuta 2020 - 23. lokakuuta 2020.


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.35.


24. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Rougé André

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö