Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 19. októbra 2020 - Brusel

5. Zloženie Parlamentu

Mairead McGuinness bola vymenovaná za členku Európskej komisie s účinnosťou od 12. októbra 2020.

Parlament v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu vzal na vedomie, že táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku konštatoval uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 12. októbra 2020.

Príslušné belgické úrady oznámili, že Sara Matthieu bola s účinnosťou od 8. októbra 2020 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Petru de Sutterovú.

Parlament vzal na vedomie jej zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Sara Matthieu zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia