Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Mandag den 19. oktober 2020 - Bruxelles

14. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2020 (PE 659.661/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer til det endelige forslag til dagsorden:

Fredag

Den anden afstemningsrunde ville være åben fra kl. 13.15 til 14.30.

Resultaterne af den anden afstemningsrunde ville blive bekendtgjort kl. 17.

En tredje afstemningsrunde ville blive tilføjet og ville være åben fra kl. 18.00 til 19.15.

Resultaterne af den anden afstemningsrunde ville blive bekendtgjort kl. 21.30.

Formanden meddelte endvidere, at afstemningerne var blevet fordelt på de forskellige afstemningsrunder under hensyn til antallet af ændringsforslag. Oplysningerne vedrørende fordelingen af afstemninger på de forskellige afstemningsrunder ville være tilgængelige på Parlamentets hjemmeside under rubrikken "Prioriterede oplysninger og dokumenter". Der kunne endnu foretages ændringer i denne fordeling af afstemninger afhængigt at det endelige antal ændringsforslag og antallet af anmodninger om opdelt afstemning og særskilt afstemning.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Formanden mindede om, at der i lyset af situationen med pandemien var blevet truffet nye foranstaltninger for at begrænse smitten og samtidig fortsætte Parlamentets arbejde. Formanden udtrykte sin beklagelse over, at Parlamentet endnu ikke havde kunnet vende tilbage til Strasbourg, og at han havde været nødt til at begrænse medlemmernes tilstedeværelse i plenarsalen på grund af forværringen af sundhedskrisen, der ligeledes havde ramt Belgien. De medlemmer, der befandt sig i medlemsstaterne, ville således kunne deltage i forhandlingerne fra forbindelseskontorerne i disse lande. Formanden takkede alle de politiske grupper for at have vedtaget disse foranstaltninger, der gav Parlamentet mulighed for at holde liv i det europæiske demokrati.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik