Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2022(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0172/2020

Разисквания :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2020)0274

Протокол
XML 12k
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Брюксел

15. Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Доклад относно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права [2020/2022(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект [2020/2014(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A9-0178/2020)

Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (в качеството на заместник на докладчика Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné и Axel Voss представиха докладите.

Изказаха се Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO), Alexandra Geese (докладчик по становището на комисията IMCO), Josianne Cutajar (докладчик по становището на комисията TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (докладчик по становището на комисията TRAN), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Patrick Breyer (докладчик по становището на комисията JURI), Assita Kanko (докладчик по становището на комисията LIBE) и Marina Kaljurand (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Margrethe Vestager (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Lina Gálvez Muñoz (докладчик по становището на комисията EMPL), Adam Bielan (докладчик по становището на комисията IMCO), Svenja Hahn (докладчик по становището на комисията IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (докладчик по становището на комисията TRAN), Andor Deli (докладчик по становището на комисията TRAN), Łukasz Kohut (докладчик по становището на комисията CULT), Pablo Arias Echeverría, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Karen Melchior, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, и Kosma Złotowski, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira и Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Продължение на разискването: точка 18 от протокола от 19.10.2020 г.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност