Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2022(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0172/2020

Forhandlinger :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Afstemninger :

PV 20/10/2020 - 21

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0274

Protokol
XML 10k
Mandag den 19. oktober 2020 - Bruxelles

15. Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde - Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online - Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier - Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde [2020/2018(INL)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online [2020/2019(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Betænkning om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder [2020/2022(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier [2020/2012(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens [2020/2014(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A9-0178/2020)

Betænkning om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens [2020/2015(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (stedfortræder for ordføreren Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné og Axel Voss forelagde betænkningerne.

Talere: Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Alexandra Geese (ordfører for udtalelse fra IMCO), Josianne Cutajar (ordfører for udtalelse fra TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (ordfører for udtalelse fra TRAN), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Patrick Breyer (ordfører for udtalelse fra JURI), Assita Kanko (ordfører for udtalelse fra LIBE) og Marina Kaljurand (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Taler: Margrethe Vestager (ledende næstformand for Kommissionen).

Talere: Lina Gálvez Muñoz (ordfører for udtalelse fra EMPL), Adam Bielan (ordfører for udtalelse fra IMCO), Svenja Hahn (ordfører for udtalelse fra IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (ordfører for udtalelse fra TRAN), Andor Deli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Łukasz Kohut (ordfører for udtalelse fra CULT), Pablo Arias Echeverría for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Karen Melchior for Renew-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Emmanuel Maurel for GUE/NGL-Gruppen, Sabrina Pignedoli, løsgænger, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira og Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 18 i protokollen af 19.10.2020)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik