Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2022(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0172/2020

Keskustelut :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Äänestykset :

PV 20/10/2020 - 21

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0274

Pöytäkirja
XML 10k
Maanantai 19. lokakuuta 2020 - Bryssel

15. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten - Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys - Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen [2020/2018(INL)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten [2020/2019(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä [2020/2022(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä [2020/2012(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä [2020/2014(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A9-0178/2020)

Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista [2020/2015(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (esittelijän Ibán García Del Blanco sijainen), Stéphane Séjourné ja Axel Voss esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alexandra Geese (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Josianne Cutajar (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Izaskun Bilbao Barandica (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patrick Breyer (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Assita Kanko (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Marina Kaljurand (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Margrethe Vestager (komission johtava varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lina Gálvez Muñoz (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Adam Bielan (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Svenja Hahn (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cláudia Monteiro de Aguiar (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andor Deli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Łukasz Kohut (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pablo Arias Echeverría PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Karen Melchior Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sabrina Pignedoli, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira ja Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 19.10.2020, kohta 18)

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö