Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2022(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0172/2020

Debaty :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Głosowanie :

PV 20/10/2020 - 21

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0274

Protokół
XML 10k
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Bruksela

15. Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku – Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową – Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych – Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii – System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję – Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku [2020/2018(INL)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową [2020/2019(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych [2020/2022(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii [2020/2012(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję [2020/2014(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A9-0178/2020)

Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji [2020/2015(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (zastępca sprawozdawcy Ibána Garcíi Del Blanco), Stéphane Séjourné i Axel Voss przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Alexandra Geese (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Josianne Cutajar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Patrick Breyer (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Assita Kanko (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE) i Marina Kaljurand (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrała Margrethe Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji).

Głos zabrali: Lina Gálvez Muñoz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Adam Bielan (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Svenja Hahn (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Andor Deli (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Łukasz Kohut (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Pablo Arias Echeverría w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Karen Melchior w imieniu grupy Renew, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE i Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Sabrina Pignedoli niezrzeszona, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira i Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 18 protokołu z dnia 19.10.2020 r.)

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności