Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2022(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0172/2020

Rozpravy :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Hlasovanie :

PV 20/10/2020 - 21

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0274

Zápisnica
XML 10k
Pondelok, 19. októbra 2020 - Brusel

15. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu - Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online - Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv - Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií - Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu - Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (rozprava)
Doslovný zápis

Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu [2020/2018(INL)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online [2020/2019(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Správa o akte o digitálnych službách a súvisiacich otázkach základných práv [2020/2022(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o rámci pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií [2020/2012(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o režime občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu [2020/2014(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A9-0178/2020)

Správa o právach duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie [2020/2015(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (v zastúpení spravodajcu Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné a Axel Voss uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Alexandra Geese (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Josianne Cutajar (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Izaskun Bilbao Barandica (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Patrick Breyer (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Assita Kanko (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko) a Marina Kaljurand (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Margrethe Vestager (výkonná podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lina Gálvez Muñoz (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Adam Bielan (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Svenja Hahn (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Cláudia Monteiro de Aguiar (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Andor Deli (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Łukasz Kohut (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Pablo Arias Echeverría v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Karen Melchior v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE a Kosma Złotowski v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emmanuel Maurel v mene skupiny GUE/NGL, Sabrina Pignedoli – nezaradená poslankyňa, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(pokračovanie rozpravy: bod 18 zápisnice zo dňa 19.10.2020)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia