Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2022(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0172/2020

Debatter :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 21

Antagna texter :

P9_TA(2020)0274

Protokoll
XML 5k
Måndagen den 19 oktober 2020 - Bryssel

15. Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt - Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet - Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna - Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik - Skadeståndsordning för artificiell intelligens - Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Betänkande om rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna [2020/2022(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens [2020/2014(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A9-0178/2020)

Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (som ersatte föredraganden Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné och Axel Voss redogjorde för betänkandena.

Talare: Dita Charanzová (föredragande av yttrande från IMCO-utskottet), Alexandra Geese (föredragande av yttrande från IMCO-utskottet), Josianne Cutajar (föredragande av yttrande från TRAN-utskottet), Izaskun Bilbao Barandica (föredragande av yttrande från TRAN-utskottet), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från CULT-utskottet), Patrick Breyer (föredragande av yttrande från JURI-utskottet), Assita Kanko (föredragande av yttrande från LIBE-utskottet) och Marina Kaljurand (föredragande av yttrande från LIBE-utskottet).

Talare: Margrethe Vestager (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talare: Lina Gálvez Muñoz (föredragande av yttrande från EMPL-utskottet), Adam Bielan (föredragande av yttrande från IMCO-utskottet), Svenja Hahn (föredragande av yttrande från IMCO-utskottet), Cláudia Monteiro de Aguiar (föredragande av yttrande från TRAN-utskottet), Andor Deli (föredragande av yttrande från TRAN-utskottet), Łukasz Kohut (föredragande av yttrande från CULT-utskottet), Pablo Arias Echeverría för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Karen Melchior för Renew-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, och Kosma Złotowski för ECR-gruppen

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Emmanuel Maurel för GUE/NGL-gruppen, Sabrina Pignedoli, grupplös, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira och Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Fortsättning på debatten: punkt 18 i protokollet av den 19.10.2020)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy