Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Брюксел

16. Сесия на гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът гласува с единно гласуване по:

—   Изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - заявление EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Парламентът гласува решенията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.:

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването по първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.);

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Гласуването по първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.).

Гласуването ще продължи до 20.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, вторник, 20 октомври 2020 г. в 9.00 ч.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност