Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Pondělí, 19. října 2020 - Brusel

16. Hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

—   Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament hlasoval o rozhodnutích o udělení absolutoria za rok 2018:

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0078/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0038/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020).

Hlasovat bylo možné do 20:30.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, úterý 20. října 2020, v 9:00.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí