Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 6k
Mandag den 19. oktober 2020 - Bruxelles

16. Afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

—   Ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-udbruddet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-udbruddet [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om afgørelserne om decharge for 2018:

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Afstemningen om den første betænkning (A9-0078/2020) fandt sted den 13. maj 2020 (punkt 20 i protokollen af 13.5.2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Afstemningen om den første betænkning (A9-0038/2020) fandt sted den 13. maj 2020 (punkt 20 i protokollen af 13.5.2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 20.30.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 09.00.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik