Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 6k
Maanantai 19. lokakuuta 2020 - Bryssel

16. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

—   Asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttaminen L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-pandemian vastatoimena ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0190/2020)

—   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin vuoden 2018 vastuuvapautta koskevat päätökset:

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0078/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0038/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

Äänestykset olivat avoinna klo klo 20.30 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna tiistaina 20. lokakuuta 2020 klo 9.00.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö