Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 6k
Ponedjeljak, 19. listopada 2020. - Bruxelles

16. Glasovanje
Doslovno izvješće

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

—   Izmjena Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament se poziva da glasuje o odlukama u pogledu razrješnice za 2018.:

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

Glasovanje o prvom izvješću (A9-0078/2020) održano je 13. svibnja 2020. (točka 20 zapisnika od 13.5.2020.);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Glasovanje o prvom izvješću (A9-0038/2020) održano je 13. svibnja 2020. (točka 20 zapisnika od 13.5.2020.).

Glasovanje je bilo moguće do 20:30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se u utorak 20. listopada 2020. u 9:00.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti