Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Bruksela

16. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do jednego głosowania nad następującymi tekstami:

—   Zmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad decyzjami w sprawie absolutorium za rok 2018:

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) przeprowadzono 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020 r.);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) przeprowadzono 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020 r.).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 20.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, we wtorek 20 października 2020 r., o godz. 9.00.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności