Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Pondelok, 19. októbra 2020 - Brusel

16. Hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

—   Zmena nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii základe žiadosti Španielska – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament hlasuje o rozhodnutiach týkajúcich sa absolutória za rok 2018:

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [2019/2060(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Hlasovanie o prvej správe (A9-0078/2020) sa uskutočnilo 13. mája 2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 13.5.2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada [2019/2057(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Hlasovanie o prvej správe (A9-0038/2020) sa uskutočnilo 13. mája 2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 13.5.2020).

Hlasovať je možné do 20.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra utorok 20. októbra 2020 o 9.00 h.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia