Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2022(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0172/2020

Разисквания :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2020)0274

Протокол
XML 10k
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Брюксел

18. Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (продължeние на разискването)
CRE

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Доклад основно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права [2020/2022(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект [2020/2014(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A9-0178/2020)

Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Начало на разискването: точка 15 от протокола от 19.10.2020 г.)

Изказаха се Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos и Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders и Tomislav Sokol.

Изказаха се Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss и Margrethe Vestager (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 20.10.2020 г. (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 и A9-0176/2020) (изменения); точка 21 от протокола от 20.10.2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност