Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2022(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0172/2020

Debatter :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 21

Antagna texter :

P9_TA(2020)0274

Protokoll
XML 9k
Måndagen den 19 oktober 2020 - Bryssel

18. Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt - Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet - Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna - Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik - Skadeståndsordning för artificiell intelligens - Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens (fortsättning på debatten)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Betänkande om rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna [2020/2022(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens [2020/2014(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A9-0178/2020)

Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Början på debatten: punkt 15 i protokollet av den 19.10.2020)

Talare: Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos och Henna Virkkunen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders och Tomislav Sokol.

Talare: Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss och Margrethe Vestager (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17 i protokollet av den 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 och A9-0176/2020) (ändringsförslag); punkt 21 i protokollet av den 20.10.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy