Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2760(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000052/2020 (B9-0020/2020)

Συζήτηση :

PV 19/10/2020 - 19
CRE 19/10/2020 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

19. Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000052/2020) που κατέθεσε η Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς το Συμβούλιο: Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (B9-0020/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000053/2020) που κατέθεσε η Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (B9-0021/2020)

Ο Victor Negrescu (αναπλ. συντάκτριας) αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου